SANTANA
Grup universal A\C per montim mbi gabine 12/24 v
 Santana eshte nje kondicioner i projektuar per aplikim
 mbi gabine per minibuza deri ne 35 vende