SHERBIMET
IMPIANTI KONDICIONERIT
Instalime, riparime impianti per autovetura, automjete komerciale, dhe minibuza (SPRINTER).
 
Sherbimet periodike :
 
Keshillojm klientet tane nje kontroll periodik te impiantit te kondicionerit, per te evituar difektet dhe riparimet e pa nevojshme. Verifikimi dhe funksionimi parashikon te ushtrohet te pakten njehere ne vit.
 
1) Leximi i ushtrimit te presionit dhe verifikimi
    i sasis se gazit ne impiant.
 
2) Kontrolli funksionimit te kompresorit.
 
 3) Kontrolli filtrit te kabines.